Pozwala na prowadzenie badań ilościowych poprzez wywiady telefoniczne. Zestawy tabletów
i palmtopów tworzą natomiast warunki do badań terenowych:
• 10 komfortowych, wygodnych i ergonomicznych stanowisk roboczych wyposażonych w zestawy
komputerowe i zestawy do ankietowania,
• pomieszczenie dla osoby koordynującej procesy realizowane w Call Center,
• stół konferencyjny na 20 osób oraz sprzęt projekcyjny i multimedialny,
• funkcja pracowni mobilnej (dodatkowych 20 stanowisk komputerowych).

US JPG AS (9)

Pracownia call center

Skontaktuj się z nami


mgr Jordan Klimek